Επικοινωνία Επενδυτών

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπεύθυνος: κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκης
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 3, 3ος όροφος, Αθήνα 10557

T: +30 211 999 4832

E: [email protected]

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ